سخن روز
بر هر خردمند اندیشمندی از امتم، چهار چیز لازم است: گوش دادن به دانش، حفظ، انتشار و عمل کردن به آن.       رسول اکرم "ص"- البحار 160/74
اخبار

1395-10-14 07:24:01

1395-10-04 06:09:01

1395-10-02 09:35:01

1395-09-27 10:04:01