سخن روز
بر هر خردمند اندیشمندی از امتم، چهار چیز لازم است: گوش دادن به دانش، حفظ، انتشار و عمل کردن به آن.       رسول اکرم "ص"- البحار 160/74
اخبار
جلسه هم اندیشی مدیران هلدینگ  با معاونت سرمایه گذاری و امور اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری

جلسه هم اندیشی مدیران هلدینگ  با معاونت سرمایه گذاری و امور اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری

1397-06-13 12:51:01

1397-06-13 09:42:01

1397-01-27 04:15:01

 اوراق مزایده مجموعه سردخانه شرکت آبزی فرآیند بوشهر

1396-12-09 09:32:01